rodzina

Polecamy

 

form-test

Ze względu na to, że liczba miejsc na Kongresie jest ograniczona, wysłanie zgłoszenia przez poniższy formularz nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Kongresie. Informację o rezerwacji miejsca otrzymacie Państwo w e-mailu przesłanym w późniejszym terminie.

Imię: *
Nazwisko: *
Jaka jest twoja rola w pieczy zastępczej? *

E-mail: *
Telefon: *
Czy jesteś członkiem organizacji zrzeszonej w Koalicji? * Udział w Kongresie wiąże się z kosztami. W przypadku członków organizacji zrzeszonych w Koalicji koszt wynosi 15 zł, dla pozostałych 30 zł.
Koalicja zastrzega sobie prawo weryfikacji tej informacji.
 TAK NIE
Organizacja członkowska Koalicji (wybierz z rozwijanej listy poniżej):
Zaznacz pola obok by zaakceptować warunki *  Przyjmuję do wiadomości, że udział w Kongresie jest płatny.

 Koalicja nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.

 Rozumiem, że wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w Kongresie. Informację o rezerwacji miejsca otrzymam w oddzielnym e-mailu wraz z informacją o sposobie zapłaty i numerem konta.

 Rozumiem, że jeśli wybrano potrzebę wystawienia rachunku otrzymam go dopiero podczas Kongresu.

Czy potrzebujesz rachunku? *  TAK NIE
Informacje o danych do rachunku (jeśli wybrano opcję powyżej):
Dane płatnika:
Adres płatnika (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres płatnika (kod pocztowy):
Adres płatnika (miasto):
NIP płatnika:
Wpisz obok wynik działania: *
(zabezpieczenie antyspamowe)
9+siedem=? 

Ostatnia modyfikacja: 03.03.2015 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem