Bez kategorii

110 lat idei rodzinnej pieczy zastępczej na ziemiach polskich

Mija 110 lat od powstania na ziemiach polskich idei tworzenia gniazd sierocych, które leżały u podstaw dzisiejszych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Read more