rodzina

Polecamy

 

Działania

Koalicja podejmuje szereg działań, które służą realizowaniu celów, dla których została powołana.

Dają się one zebrać w następujące obszary:

  • Przełamywanie stereotypów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.
  • Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.
  • Współdziałanie z instytucjami administracji publicznej, samorządami i Parlamentem w celu wspierania osób i instytucji zajmujących się rodzinnymi formami opieki zastępczej nad dziećmi.
  • Podnoszenie kompetencji i rozwój Członków Koalicji.
  • Pozyskiwanie środków na działalność Koalicji.
  • Działania na arenie międzynarodowej.
  • Organizacja i uczestnictwo w debacie publicznej na temat opieki nad dzieckiem i rodziną.

O bieżących działaniach możesz przeczytać w sprawozdaniach z działalności Koalicji za kolejne lata.

 


Ostatnia modyfikacja: 27.09.2016 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem