rodzina

Deinstytucjonalizacja

 • „Wykorzystywanie seksualne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”
  Polska wersja
 • „Polityka wobec osób niepełnosprawnych w świetle dokumentów instytucji międzynarodowych”
  Polska wersja
 • „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi”
  Polska wersja
  English version
 • „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”
  Polska wersja
  English version

Ostatnia modyfikacja: 28.04.2015 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem