rodzina

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego odbędzie się 16 maja 2018 roku w godzinach 9.00 – 16.30

Udział w Kongresie wiąże się z kosztami. W przypadku członków organizacji zrzeszonych w Koalicji koszt wynosi odpowiednio:

  • 25 zł dla członków organizacji zwykłych zrzeszonych w Koalicji,
  • 37 zł dla członków organizacji wspierających zrzeszonych w Koalicji,
  • 50 zł dla osób spoza Koalicji.

Po wypełnieniu zgłoszenia na Kongres uczestnik otrzyma e-mail z potwierdzeniem i fakturą pro forma na określoną sumę, którą należy zapłacić. Jeżeli potrzebna będzie faktura końcowa, prosimy zaznaczyć taką opcję w formularzu i podać dane do faktury. Zostanie ona przekazana zainteresowanemu w dniu Kongresu.

Z powodu obecności na Kongresie oficjalnych gości prosimy podczas wypełniania zgłoszenia podać swój numer PESEL a w dniu Kongresu zabrać ze sobą dokument tożsamości. W przeciwnym wypadku istnieje możliwość nie wpuszczenia na teren Kongresu.

Pobierz program 6. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na Kongres

Skorzystaj z oferty szkoleniowej Koalicji

Współorganizatorzy:
Patronaty honorowe:
Patronat medialny:
Listy od patronów 6. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego:

Ostatnia modyfikacja: 06.06.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem