rodzina

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego 2015


 

III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego odbędzie się 9 czerwca 2015 roku w godzinach 9.00 – 16.30, w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (wejście od ul. Wspólnej).

Udział w Kongresie wiąże się z kosztami. W przypadku członków organizacji zrzeszonych w Koalicji koszt wynosi 15 zł, dla pozostałych 30 zł.

Z powodu obecności oficjalnych gości i organizacji Kongresu w sali Ministerstwa Gospodarki podczas wypełniania zgłoszenia należy podać swój numer PESEL a w dniu Kongresu zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Pobierz program III Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego

Pobierz materiały kongresowe

Informujemy, że rejestracja na Kongres Rodzicielstwa Zastępczego została już zakończona.

 

III Kongres Koalicji zgromadził 400 uczestników z całego kraju. Byli wśród nich rodzice zastępczy, przedstawiciele samorządów, Organizatorów Rodzinnej Pieczy oraz przedstawiciele ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Pierwszym głosem – zgodnie z hasłem „Dziecko jest najważniejsze” był głos 15 latki, która opowiadała czym dla niej jest rodzina zastępcza.

„Życzę wszystkim, by czuli się w swoich rodzinach tak bezpiecznie i tak kochane jak ja w swojej”

– zakończyła Natalka

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali wystąpień prelegentów. Główny temat to stałość i poczucie bezpieczeństwa w rodzinach zastępczych.

Dr Elżbieta Trubiłowicz wskazywała na istotę relacji, które nawiązuje dziecko w rodzinie zastępczej i konieczność ochrony nawiązanych więzi. To niezbędne, żeby dziecko mogło zidentyfikować się z pozytywnym dorosłym.

Pani dr Ewa Marat wymieniając elementarne potrzeby dziecka – bezpieczeństwa, przynależności, uznania i miłości zwróciła uwagę na konieczność ciągłości i stałości opieki jako elementów, które są niezbędne aby dzieci mogły w rodzinie zastępczej „zapuścić korzenie”.

Poseł Leszek Dobrzyński z perspektywy praktyka omawiał obszary wsparcia rodziców zastępczych przez organizację pozarządową.

O realnym wsparciu ze strony Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej traktował z kolei dwugłos koordynator – rodzic zastępczy z PCPR w Wodzisławiu Śląskim.

Cały moduł poświęcony był tematowi adopcji dzieci z rodzin zastępczych. Cenny był tu głos p. Anny Wójcik – przewodniczącej Koalicji Ośrodków Adopcyjnych o mocnych stronach i trudnościach we współpracy Ośrodek – Organizator – rodzice zastępczy i adopcyjni.

O bezpiecznym przeprowadzeniu dziecka z rodziny zastępczej do adopcyjnej od strony praktycznej opowiadał Mirosław Chrapkowski, uwzględniając jednocześnie głos rodziców adopcyjnych.

Kongres był także okazją do wręczenia odznaczeń dla rodziców zastępczych. Srebrne krzyże zasługi otrzymali: Małgorzata Babska, Bogdan Biernacki, Katarzyna i Mariusz Jastrząb, Danuta Kurzej, Teresa Kwasek, Sylwia i Waldemar Łysakowscy, Marzanna i Leszek Węgrzyn, Lidia i Krzysztof Wojciechowscy.

Z kolei po raz pierwszy w czasie Kongresu zostały wyróżnione powiaty: bialski, legionowski, turecki, wejherowski i miasta: Gdańsk, Gdynia, Kielce, Radom, Rybnik. Dokładają one starań w rozwój rodzinnych form opieki zastępczej. Troską nagrodzonych Organizatorów i samorządów jest realizacja prawa dziecka do wychowania w rodzinie.

Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich – Rudolf Borusiewicz gratulując nagrodzonym powiatom, zadeklarował, że Związek będzie popularyzował dorobek wypracowany w trakcie tego działania. Jego zdaniem dorobek ten jest olbrzymi i warto, żeby będąc bogatszym o tę wiedzę jeszcze lepiej funkcjonować jutro i każdego kolejnego dnia mając na uwadze dobro najbardziej potrzebujących, czyli dzieci.

Pani Barbara Gębala – zastępca przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, gratulując wyróżnionym powiatom, podziękowała im za trud we wkładaną pracę i zaznaczyła że stanowią wzór do naśladowania dla pozostałych.

III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego 2015 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów przedstawianymi podczas III Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego

Prezentacje są własnością ich autorów i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub we fragmentach wymaga zgody autorów.

  • Słowo od dziecka na otwarcie III Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

  • Jane Schooler – „Znaczenie więzi i stałości opieki”

Ostatnia modyfikacja: 06.06.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem