rodzina

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego 2013

 

 


Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pragnie wyrazić najszczersze podziękowania dla wszystkich, bez których Kongres Rodzicielstwa Zastępczego nie mógł by się odbyć.

Dziękujemy:

 • Miastu Stołecznemu Warszawie – dzięki jego ogromnemu wsparciu mogliśmy spotkać się w murach Pałacu Kultury i Nauki.
 • Patronom honorowym Kongresu, których patronaty podniosły rangę tego wydarzenia.
 • Gościom specjalnym, przedstawicielom Rządu, Sejmu i instytucji, którzy tworzą i wprowadzają w życie zapisy Ustawy.
 • Prelegentom – ekspertom polskim i zagranicznym za przekazanie swej wiedzy gościom Kongresu.
 • Uczestnikom Kongresu, bez których Kongres ten nie odbył by się.

Na koniec dziękujemy wolontariuszom z Młodej Koalicji, którzy pomagali w organizacji tego wydarzenia.

 

 

11 czerwca 2013 roku
Pałac Kultury i Nauki, Sala Koncertowa VI piętro

 

 • 8.00-9.00rejestracja uczestników

sesja inauguracyjna

 • 9.10powitania: Współorganizator: Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – Joanna Luberadzka-Gruca, Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – Dyrektor Joanna Dolińska-Dobek; Patroni Honorowi: Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak
 • 10.00-10.20Beata Kulig, Edyta Wojtasińska, Mirosław Chrapkowski
  Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
 • 10.20-10.35Jolanta Zmarzlik – Fundacja Dzieci Niczyje
  „Kodeks bezpiecznej opieki w rodzicielstwie zastępczym”
 • 10.35-11.00Katarzyna Napiórkowska – Departament Polityki Rodzinnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  „Cele ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle najnowszych danych statystycznych”
 • 11.00-11.30Alina Prusinowska-Marek
  „Miejsce sądu w systemie wspierania dziecka i rodziny”
 • 11.30-12.00przerwa kawowa
 • 12.00-12.30Iwona Romanowska
  „Działania na rzecz wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej w powiecie wejherowskim”
 • 12.30-13.00Małgorzata Kubiak-Horniatko, Dominika Pieczyńska-Bakuła i Agnieszka Stępińska – powiat szczeciniecki
  „Współpraca koordynatora/pracownika socjalnego z rodziną zastępczą”
 • 13.00-13.30Jayne E. Schooler i David Schooler
  „Jak wspierać Rodziny Zastępcze wychowujące dzieci po traumie? – na przykładzie doświadczeń własnych ze Stanów Zjednoczonych”
 • 13.30-14.30przerwa na lunch
 • 14.30-15.00Teresa Jadczak-Szumiło
  „Wpływ zaburzeń więzi u dzieci na pracę rodziców zastępczych”
 • 15.00-15.30Krzysztof Liszcz
  „Jak wspierając dziecko z FASD nie ulec wypaleniu”
 • 15.30-16.00Michela Costa
  „Rola młodzieży w kształtowaniu systemu i proces de-instytucjonalizacji, jego założenia, cele.”
 • 16.00-16.30zamknięcie konferencji

 

Podczas Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego głos zabiorą prelegenci:

Alina Prusinowska-Marek – magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, kurator specjalista ds. rodzinnych w SR w Grodzisku Mazowieckim, od 2004 członek Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy (IPZ nr 21), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, konsultant ds. przemocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Lesznie.

Iwona Romanowska – absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, z tytułem magistra inżyniera, ponadto ukończyła podyplomowe studia podstaw informatyki, zarządzania oświatą i zarządzania pomocą społeczną, posiada tytuł edukatora dorosłych przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Przez dziewięć lat pracowała jako nauczycielka przedmiotów zawodowych, a następnie przez 5 lat była wicedyrektorem w Zespole Szkół Zawodowych w Wejherowie. Kolejne dwa lata pracowała, jako naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Następnie była wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, gdzie nabyła doświadczenie w pełnieniu nadzoru pedagogicznego nad szkołami ponadgimnazjalnymi m.in. z terenu powiatu wejherowskiego. Przez 6 lat pełniła funkcję wiceburmistrza Rumi ds. społecznych nadzorując między innymi sprawy pomocy społecznej. Aktualnie od 4 lat jest dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”.

Małgorzata Kubiak-Horniatko – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku Gospodarka społeczna, Politechniki Koszalińskiej w zakresie Administracji publicznej w procesach integracyjnych z UE, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku organizacja pomocy społecznej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku socjologia. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Przewodnicząca konwentu dyrektorów PCPR województwa zachodniopomorskiego i członek wojewódzkiego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współorganizator akcji Tabor Św. Mikołaja.

Dominika Pieczyńska-Bakuła – magister socjologii o specjalności praca socjalna, studia podyplomowe w zakresie organizacja pomocy społecznej oraz mediacje rodzinne, starszy pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Jako pracownik socjalny pracuje od 9 lat.

Agnieszka Stępińska – z wykształcenia pedagog, od dwunastu lat prowadzi w powiecie szczecinieckim rodzinne pogotowie opiekuńcze. Jak dotąd, w jej niewielkim, ale przytulnym mieszkaniu, schronienie i pomoc odnalazło 47 dzieci. Dla 16 z nich udało się znaleźć dom w rodzinach adopcyjnych.

Jayne E. Schooler z mężem Davidem – są rodzicami zastępczymi od 1978 r. Mieszkają i pracują w Stanach Zjednoczonych w Ohio. Jayne jest pracownikiem socjalnym, od ponad 25 lat szkoli profesjonalistów i rodziny zastępcze oraz adopcyjne. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz regularnie szkoli dla Ohio Child Welfare Training Program. Jest autorem siedmiu książek poświęconych problemom rodzin adopcyjnych i zastępczych, w tym najnowszej ,,Wounded Children, Healing Homes: How Traumatized Children Impact Adoptive and Foster Parents”. W szczególny sposób w swojej pracy zajmuje się dziećmi, które doświadczyły traumy. Jej wiedza i doświadczenie pozwalają rodzicom zastępczym oraz profesjonalistom wspierającym pieczę zastępczą podnosić kwalifikacje, nabierać nowych kompetencji, porządkować i pogłębiać wiedzę.

Teresa Jadczak-Szumiło – magister psychologii i pedagogiki. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – nr licencji 195, edukatorem MENiS. Posiada certyfikat specjalisty w zakresie terapii przemocy i stresu pourazowego. Od kilkunastu lat specjalizuje się w stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu szkoleń w zakresie wykorzystywania umiejętności psychologicznych w praktyce. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu stymulacji rozwoju, zaburzeń więzi i FAS. Współpracuje z Fundacją Ernst & Young w zakresie wspierania rodziców zastępczych i adopcyjnych. Prowadzi badania naukowe nad problemem FAS pod kierunkiem prof.Elżbiety Hornowskiej z UAM w Poznaniu. Jest krajowym ekspertem PARPA w zakresie socjoterapii i FAS.

Krzysztof Liszcz – lekarz medycyny, psychiatra, 20 lat temu został z żoną Katarzyną rodziną adopcyjną rodzeństwa Pawła i Katarzyny. W 2002 roku zostali rodziną zastępczą Ewy i Julii. Dzieci są obarczone zespołem FAS – Fetal Alkohol Syndrom – czyli alkoholowym zespołem płodowym (zaburzenie rozwojowe płodu pod wpływem działania alkoholu). Doradca Katolickiego Ośrodka Psychologiczno-Pastoralnego „Cyrenejczyk” w Toruniu, w zakresie uzależnień i współuzależnień; alkoholowego zespołu płodowego (FAS); lecznictwa odwykowego oraz rodzin zastępczych i adopcyjnych. Twórca Klubu Abstynenta „Krokus”. Współzałożyciel toruńskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”. Jest inicjatorem ogólnopolskiego ruchu Regionalnych Kręgów Wsparcia zrzeszającego rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy, służących rodzinom radą, wsparciem, opieką nad dziećmi, szkoleniem.

Michela Costa – pracuje jako Rzecznik Eurochild – europejskiej sieci promującej bezpieczną opiekę i przestrzeganie praw dzieci w Europie. Jest odpowiedzialna za politykę i wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci w opiece zastępczej oraz koordynuje kampanię Eurochild – Nadzieja i Dom dla każdego Dziecka, której głównym zadaniem jest deinstytucjonalizacja. Reprezentuje Eurochild w Europejskiej Grupie Ekspertów zajmujących się przekształceniem opieki instytucjonalnej w opartą na społecznościach lokalnych. Zanim dołączyła do Eurochild, Michela pracowała dla Konfederacji Organizacji na Rzecz Rodziny w Unii Europejskiej (COFACE), Parlamentu Europejskiego i Instytutu Narodów Zjednoczonych Interregionalnych Badań Kryminologii i Sprawiedliwości. Zdobyła tytuł magisterski na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Europejski tytuł magisterski na kierunku Prawa Człowieka i Demokracja.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów przedstawianymi podczas Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego

Prezentacje są własnością ich autorów i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub we fragmentach wymaga zgody autorów.

Zapraszamy do lektury materiałów kongresowych, które dostępne były podczas Kongresu (kliknij prawym przyciskiem myszy / „zapisz element docelowy jako” by pobrać na dysk)

Do poprawnego przeglądania zawartości pliku potrzebny jest program Adobe Reader. W czytnikach wbudowanych w przeglądarki treść może wyświetlać się niepoprawnie.

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, Pałac Kultury i Nauki
11 czerwca 2013 r.Ostatnia modyfikacja: 06.06.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem