rodzina

Odpowiedzi od kandydatów


Dzieci pozbawione czasowo lub na stałe swojego środowiska rodzinnego mają prawo do specjalnej ochrony i pomocy. To w jaki sposób będzie ta pomoc wyglądała, w dużej mierze zależy od samorządów. W tej zakładce znajdziecie odpowiedzi kandydatów na prezydentów miast na prawach powiatu w roku 2018 na ankietę przygotowaną przez Koalicję.

Wierzymy, że „dobro dziecka” nie jest tylko hasłem, ale stanowi trwały fundament zmian na rzecz dobra społecznego. Dlatego to dziecko powinno być najważniejsze!

Sławomir Antonik kandydat na prezydenta Warszawy

Ryszard Wrona kandydat na prezydenta miasta Bielsko-Biała

Janusz Rutkowski kandydat na prezydenta Łodzi

Dorota Bonk-Hammermeister kandydatka na prezydenta Poznania

Anna Mackiewicz kandydatka na prezydenta Bydgoszczy

Arkadiusz Wiśniewski kandydat na prezydenta Opola

Krzysztof Jażdżyk kandydat na prezydenta Skierniewic

Piotr Jedliński kandydat na prezydenta Koszalina

Piotr Kuczera kandydat na prezydenta Rybnika

Piotr Przytocki kandydat na prezydenta Krosno

Zenon Różycki kandydat na prezydenta Grudziądza

Ostatnia modyfikacja: 19.10.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem