rodzina

Stanowiska Koalicji

Stanowisko Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w sprawie zmian w adopcjach międzynarodowych

(2017-02-18)

Członkowie Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej z zainteresowaniem i uznaniem przyjęli stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wyrażone w piśmie Pani Minister Elżbiety Rafalskiej z 6.02.2017 r.

Od lat podnosiliśmy, że fundamentalnym prawem dziecka jest jego prawo do wychowania w rodzinie w zgodzie z ideą Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) oraz Konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego z dnia 29.05.1993 r. (Dz.U. z 2000r Nr 39, poz. 448). Stałość opieki jest niezbędnym warunkiem nawiązania więzi, a w konsekwencji szansą na harmonijny rozwój dziecka.

Jesteśmy przekonani, że zalecenia wymienione w ślad za treścią Konwencji w treści pisma Pani Minister Rafalskiej, w szczególności spełnienie warunku wysłuchania dziecka oraz osób sprawujących bieżącą pieczę, przyczynią się do rzeczywistego upodmiotowienia dzieci.

Dokonując powierzenia dzieci do adopcji poza naszymi granicami ciąży na nas wielka odpowiedzialność. W tym kontekście konieczne jest, aby w procedurze adopcji międzynarodowej wprowadzić obligatoryjne raporty dla wszystkich partnerów z innych krajów, które pozwolą na stałe monitorowanie sytuacji dziecka. Należy również podjąć działania, aby tego rodzaju procedury zostały wdrożone na poziomie prawa międzynarodowego, aby mieć pewność, że dzieci, które znajdują rodziców adopcyjnych w innych krajach są tam absolutnie bezpieczne. Powinny one także przewidywać sytuacje wycofywania się rodzin adopcyjnych z przysposobienia dziecka lub kryzysów w tych rodzinach, które mogą spowodować, że dzieci trafią do systemu pieczy zastępczej w innym kraju lub będą zagrożone wielokrotnym zmienianiem środowiska. Wtedy w pierwszej kolejności o tych sytuacjach powinien być informowany zarówno ośrodek adopcyjny prowadzący tą adopcję w Polsce, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wydaje ostateczną zgodę na przysposobienie międzynarodowe.

Naszą troską jest także procedura przysposobienia krajowego. W przypadku dzieci, które przechodzą do adopcji z zastępczego środowiska rodzinnego należy dążyć do bardzo stopniowej i harmonijnej zmiany rodziny zastępczej na rodzinę adopcyjną, w taki sposób, aby ograniczyć straty z jakimi musi sobie poradzić dziecko w tej trudnej sytuacji.
W trosce o dzieci Koalicja podjęła decyzję, że jedna z sesji równoległych na tegorocznym Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 8 czerwca w Warszawie, będzie poświęcona właśnie tematyce adopcji. Wezmą w niej udział między innymi prelegenci ze Stanów Zjednoczonych i zaproszeni goście z Polski.

Plik do pobrania


Archiwum

Ostatnia modyfikacja: 14.03.2017 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem