rodzina

Polecamy

 

Historia i teraźniejszość

Koalicja powstała jako nieformalne forum współpracy osób i instytucji. Charakter Koalicji zawsze był otwarty i służył koordynowaniu i konsolidowaniu działań związanych z ideą rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem. Obecnie Koalicja działa w ramach narzuconych jej przez sformalizowanie, ale zaprasza do współpracy nieformalnej wszystkich tych, którzy praktycznie są związani z rodzinna opieka zastępcza i chcą współpracować.

Chcemy propagować informacje i wiedzę na temat rodzinnej opieki zastępczej wśród społeczeństwa i dążyć do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Jedną z pierwszych inicjatyw Koalicji, jeszcze przed sformalizowanie, był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Chcieliśmy go świętować, co rok 30 maja. Ustanawiając “Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” wyrażaliśmy nasz szacunek dla rodzin zastępczych i opiekunów z placówek rodzinnych, ale także chcieliśmy zaangażować inne osoby, organizacje i instytucje, zwrócić uwagę na ideę rodzinnej opieki zastępczej i zachęcić do wspierania tej idei. Uważamy, że zawsze ważna jest i będzie rodzinna opieka zastępcza. Chcieliśmy, aby to święto na stałe weszło do kalendarza i tradycji i stało się okazją do spotkań na terenie powiatu z osobami, które swoje życie poświęciły rodzinnej opiece nad dziećmi. Miała to być także okazja do podjęcia przez media tematu rodzinnej opieki zastępczej i przedstawiania pozytywnych wzorów rodzin, które podjęły się tego trudnego zadania.

15 lutego 2007 r. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej otrzymała nagrodę „Parasol szczęścia 2007″ w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Twoje dziecko” w kategorii „Miłość”.

List gratulacyjny od redaktor naczelnej miesięcznika „Twoje Dziecko” Agaty Teleżyńskiej

 

 

 

Wraz z rejestracją Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w 2011 roku otrzymała ona dane rejestrowe:

  • KRS: 0000378973
  • NIP: 7010292605
  • REGON: 142888395

Ostatnia modyfikacja: 08.06.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem