rodzina

Co dalej?

Naszą siłą jest między innymi różnorodność, reprezentowanie środowisk z różnych części Polski i skupianie osób z praktycznym i dużym doświadczeniem.

Już w czasie pisania strategii Koalicji, jesienią 2009 roku, jej członkowie dostrzegli konieczność formalizacji, jako związku stowarzyszeń. W tej samej strategii określone zostały także dwa inne cele, które wydały się członkom Koalicji szczególnie ważne: integracja Koalicji i wypracowanie “wspólnego głosu” oraz zwiększanie świadomości społecznej.

Napisanie strategii zaowocowało szkoleniami, w których przez cały 2010 roku brała udział stała, ponad dwudziestopięcioosobowa grupa członków Koalicji. Cały rok szkoliliśmy się, dzięki wsparciu Pani Ewy Rolley z firmy Berreny Consulting, między innymi w zakresie komunikacji interpersonalnej, budowania wzajemnych relacji, mówienia jednym głosem, wywierania wpływu i współpracy z mediami.

W wyniku realizowania założeń strategii, jesienią 2010 r. w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie związku stowarzyszeń pod nazwą KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ.
Członkami-założycielami sformalizowanej KOALICJI byli:

 1. Fundacja Przyjaciółka
 2. Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS w Polsce
 3. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
 4. Fundacja Oriflame Dzieciom
 5. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia”
 6. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Nasze Gniazdo”
 7. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział mazowiecki
 8. Fundacja Rodzin Adopcyjnych
 9. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”

Obecni członkowie Koalicji:

 1. Fundacja Przyjaciółka
 2. Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS w Polsce
 3. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
 4. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia”
 5. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział mazowiecki
 6. Fundacja Rodzin Adopcyjnych
 7. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”
 8. Fundacja Równe Szanse
 9. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina
 10. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 11. Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce”
 12. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Złotowie
 13. Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania sieroctwu społecznemu i wspierania rodzinnych form opieki nad dzieckiem „RODZINA”
 14. Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”
 15. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych SChRON
 16. Fundacja Rodzina Plus
 17. Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
 18. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek”
 19. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”
 20. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Elblągu

Organizacje, które były członkami Koalicji

 1. Stowarzyszenie “U Siemachy” /członek Koalicji do września 2012 roku/
 2. Towarzystwo Nasz Dom /członek Koalicji do września 2014 roku/
 3. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom – Misja Nadziei /członek Koalicji do grudnia 2013 roku/
 4. Fundacja Świętego Mikołaja /członek Koalicji do grudnia 2013 roku/
 5. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Nowodworskiego – Gniazdo/członek Koalicji do stycznia 2016 roku/
 6. Fundacja Projekt ROZ /członek Koalicji do kwietnia 2014 roku/
 7. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DROGOWSKAZ /członek Koalicji do grudnia 2014 roku/
 8. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Nasze Gniazdo” /członek Koalicji do maja 2016 roku/
 9. Fundacja Oriflame Dzieciom /członek Koalicji do lutego 2017 roku/

Wybrany został zarząd Koalicji i złożyliśmy do sądu dokumenty formalizujące Koalicję. Na etapie pisania statutu sprecyzowaliśmy cele Koalicji, ujmując je w 8 punktach:

 1. Działania na rzecz zmniejszenia liczby dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 2. Dążenie do umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej w sytuacji, kiedy konieczne jest zapewnienie dziecku prawidłowej opieki poza rodziną biologiczną,
 3. Podnoszenie standardów rodzinnej opieki zastępczej w odniesieniu do wszystkich jej uczestników,
 4. Przełamywanie stereotypów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej,
 5. Podnoszenie kompetencji i rozwój Członków KOALICJI, wypracowanie “wspólnego głosu”,
 6. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.
 7. Działania na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
 8. Wspieranie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej, aby mogli liczyć na fachową pomoc i doradztwo specjalistów.

W lutym 2011 roku Koalicja została członkiem IFCO (International Foster Care Organization) i pozostała jej członkiem do 2014 r.
W roku 2014 Koalicja przystąpiła do Eurochild.

Formalizacja nie zamyka jednak drzwi do Koalicji dla nikogo. Jesteśmy otwarci na współpracę formalną i nieformalną z każdą organizacją i instytucją, czy osobą związaną z rodzinną opieką zastępczą, która ma gotowość i może wiele wnieść do tworzenia i usprawniania systemu pomocy dziecku i rodzinie. Formalnie (z prawem głosu) członkami KOALICJI mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne działające nie dla zysku, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które akceptują cele KOALICJI. Tych, których ta formuła nie obejmuje, a z których ogromnej pomocy, wiedzy i wsparcia korzystaliśmy, również zapraszamy do współpracy z głosem doradczym, który będzie dla nas nie tylko bardzo cenny, ale pozwoli na zachowanie dotychczasowej wartości Koalicji, jaką była otwartość.

Pełna treść Statutu

Broszurka informacyjna do pobraniaZachęcamy do pobrania ulotki informacyjnej Koalicji na temat jej działalności.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ostatnia modyfikacja: 10.04.2017 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem