rodzina

Polecamy

 

Konferencje z udziałem członków Koalicji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOS Wioski Dziecięce i rodzinne formy opieki zastępczej – historia, stan obecny, perspektywy, 13 grudnia 2010 r., Siedlce;

Konferencja Wsparcie rodziny drogą reintegracji społecznej, 15 grudnia 2009 r., Siedlce;

„Potrzebuję rodziców od zaraz” 26 września 2010 r., Kielce;

„Od transformacji do modernizacji” konferencja podsumowująca 2 lata rządu PO-PSL, 23 listopada 2011 r, Warszawa;

„Prawo rodzin do własnych dzieci” 28 kwietnia 2011 r.

Relacje i więzi w rodzinie zastępczej – znaczenie, złożoność, szanse, 13 czerwca 2011 r., Krotoszyn;

 

 

Ostatnia modyfikacja: 13.10.2011 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem