rodzina

Polecamy

 

Jak działaliśmy?

W trakcie 5 lat istnienia Koalicji liczba jej członków wzrosła do 43. Przed formalizacją w Koalicji było 16 fundacji i stowarzyszeń założonych przez opiekunów zastępczych, 7 rodzinnych domów i rodzin zastępczych, 8 organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzinnej opieki zastępczej, 2 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, 6 Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i 3 Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze oraz 1 Zespół Kuratorów. Z Koalicją na stałe współpracuje też Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Na przełomie roku 2008 i 2009 Koalicja przyjęła Regulamin swojego działania, w którym możemy przeczytać między innymi, iż Koalicja prowadzi działalność na rzecz: dzieci wychowujących się poza rodziną własną, porzuconych i zagrożonych porzuceniem, rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, innych rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem oraz wsparcia rodziny naturalnej. Członkowie Koalicji przekazują sobie informacje na temat rodzinnej opieki zastępczej, swoich działań w tym zakresie, wymieniają się doświadczeniami oraz przez przystąpienie do Koalicji zobowiązują się do wzajemnego wsparcia i poszanowania.
Członkowie Koalicji na dzień 7 marca 2009 roku:

 1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”
 2. Dom Rodzinny, Żabce
 3. Fundacja “Bliżej Człowieka”, Oświęcim
 4. Fundacja Ernst& Young, Warszawa
 5. Fundacja Ja i Mój Dom, Łódź
 6. Fundacja Oriflame Dzieciom
 7. Fundacja Przyjaciółka
 8. Fundacja Radia ZET
 9. Fundacja Rodzin Adopcyjnych
 10. Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej “Nasz Dom Zastępczy” w Paczynie
 11. Fundacja „Równe szanse”, Łódź
 12. Fundacja Św. Jana Opiekuna
 13. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Warszawa
 14. Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczo TPD, Warszawa
 15. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, Warszawa
 16. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Bytom
 17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Jaworzno
 18. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Siemianowice Śląskie
 19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Tarnowskie Góry
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Przemyśl
 21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ruda Śląska
 22. Niespokrewniona Rodzina Zastępcza, Warszawa
 23. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Warszawa
 24. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wołomin
 25. Rodzinny Dom Dziecka “Przyjazny Dom”, Kraków
 26. Rodzinny Dom Dziecka Mały Książę, Kraków
 27. Rodzinny Dom Dziecka, Raciborsko
 28. Specjalistyczna Zawodowa Rodzina Zastępcza, Otwock
 29. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
 30. Stowarzyszenie Nowy Dom, Katowice
 31. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom – Pokochaj mnie, Gorzyce
 32. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Nasze Gniazdo”, Wejherowo
 33. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Oddział Łódź
 34. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Oddział Mazowiecki
 35. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia”, Kraków
 36. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięcej w Polsce
 37. Śląski oddział Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”
 38. Toruńskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Wirgiliusz”, Toruń
 39. Towarzystwo “Nasz Dom” Warszawa
 40. V Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów
 41. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
 42. Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie “Tęcza serc”, Szczecin
 43. Rodzinny Dom Dla Dzieci w Bytomiu przy Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” – rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz

Ostatnia modyfikacja: 27.09.2013 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem