rodzina

Polecamy

 

Jak to było?

Na początku był „Pomysł” ustanowienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Narodził się 1 lipca 2003 roku na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Jaworzno z udziałem Marioli Zych-Walaszczyk zastępcy dyrektora MOPS Jaworzno i Andrzeja Olszewskiego przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Misja Nadziei”.

Pomysł zaowocował Inicjatywą Obywatelską na rzecz ustanowienia dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Pod Obywatelskim projektem Ustawy podpisali się, wśród 11.000 osób, które go poparły, Pan Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Dąbrowy Górniczej Pan Jerzy Talkowski, Adam Małysz, Daria Trafankowska, Kamil Durczok oraz Krzysztof Cugowski. Niestety z przyczyn formalnych projekt został odrzucony. Osoby i organizacje pozarządowe oraz samorządowe powołały Forum, które miało na celu podjęcie działań, aby do tej inicjatywy ustawodawczej doszło. Równocześnie rozpoczęły się starania, aby Dzień Rodzicielstwa Zastępczego stał się świętem zwyczajowym.

„Doszłam do wniosku, że społeczeństwu potrzebny jest bodziec, który spowoduje publiczną dyskusję o rodzicielstwie zastępczym. Na to jak ważną funkcję pełnią te rodziny. Jak nieocenione są ich zasługi w systemie opieki nad dzieckiem. Jak bardzo godni są szacunku i podziwu. I uznałam, że potrzebny jest taki dzień w roku, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który spowoduje, że rodziny poczują się docenione, będzie okazja żeby im w sposób wyjątkowy podziękować za ich trud i poświęcenie, a z drugiej strony będzie okazja, aby w mediach na szczeblu centralnym i lokalnym opowiedzieć o tym, co to jest rodzina zastępcza, dlaczego jest i czy jest potrzebna. W efekcie, liczę na to, że wzrośnie liczba kandydatów na rodziców zastępczych.”

- mówiła w 2004 roku Mariola Zych-Walaszczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Ta inicjatywa doprowadziła do powstania 5 marca 2004 roku w Warszawie Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Koalicja została powołana przez:

 1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”,
 2. Fundację “Ernst & Young”,
 3. Fundację Orlen Dar Serca,
 4. Fundację Przyjaciółka,
 5. Krajowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
 7. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
 8. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach,
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 11. Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” – rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz.
 12. Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie,
 13. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia” w Krakowie,
 14. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o/ śląski,
 15. Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”,

Początkowo Koalicja stawiała sobie, między innymi, za cel propagowanie dobrych wzorców dotyczących współpracy, między PCPR a osobami zajmującymi się szeroko pojętą rodzinną opieką zastępczą. Równocześnie chciała propagować informacje i wiedzę na ten temat wśród społeczeństwa i dążyć do stworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

W roku 2004 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego był świętowany w sposób uroczysty, z udziałem władz miast i powiatów, jako święto zwyczajowe. Równocześnie zostały podjęte starania o wniesienie projektu ustawy o Dniu Rodzicielstwa Zastępczego na zasadzie Inicjatywy Poselskiej.

30 marca 2005 r. Fundacja Ernst & Young, która jest członkiem Koalicji, ogłasza I edycję konkursu „30 MAJA – świętujemy RAZEM” – organizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

20 kwietnia 2006 r. grupa 57 posłów, z inicjatywy Posła Leszka Dobrzyńskiego, na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu wniosła do laski marszałkowskiej projekt uchwały: – o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

10 maja 2006 r. – W sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały (druk 525), a 24 maja 2006 r. sejm przyjmuje Uchwałę o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

„Dotychczasowe moje doświadczenia wskazują, na pilną zmianę kilku panujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących dzieci, rodzin zastępczych i urzędników. Chcemy pokazać, że osierocone dziecko może być kochane, szanowane i że nie możemy go obarczać winą za postępowanie jego rodziców. Chcemy pokazać rodziców zastępczych, jako ludzi biorących dzieci nie z pobudek finansowych, ale z altruistycznej potrzeby niesienia pomocy.
Wreszcie chcemy pokazać, że urzędnik z MOPSu czy PCPRu, ośrodka adopcyjnego czy wychowawca domu dziecka to też wrażliwy człowiek, oddany sprawie dzieci, będący przyjacielem rodziców zastępczych i opiekunów z placówek rodzinnych. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale wierzę, że dzięki wspólnym działaniom naszej Koalicji, z biegiem czasu, wypracujemy nowe, właściwe sposoby myślenia.”

- mówił w 2004 roku Andrzej Olszewski przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Misja Nadziei.

 

Ostatnia modyfikacja: 06.06.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem