rodzina

Jak zostać członkiem Koalicji?

Kandydatury nowych członków Koalicji są rozpatrywane na Walnych Zebraniach Koalicji.

Aby zostać członkiem Koalicji należy przesłać na adres Fundacji Przyjaciółka ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa następujące dokumenty:

  1. Deklarację członkowską
  2. Kopię statutu organizacji,
  3. Kopię aktualnego wypisu z KRS,
  4. Uchwałę o przystąpieniu do Koalicji,
  5. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej organizację w Koalicji,
  6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za miniony rok kalendarzowy,
  7. Pisemne rekomendacje dwóch członków zwykłych Koalicji,
  8. Prezentację swojej organizacji.

UCHWAŁA WZ 2011-10-21/02 o wysokości rocznej składki członkowskiej dla członków zwykłych i wspierających od 1 stycznia 2012 roku

Dnia 21 października 2011 roku obecni na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, w wyniku jawnego głosowania, na podstawie § 26 Statutu podejmują decyzję o wysokości składki członkowskiej, która od 1 stycznia 2012 roku wynosi 1.000 zł. dla członków zwykłych i na podstawie § 12 Statutu 250 zł dla członków wspierających.

 

Ostatnia modyfikacja: 10.02.2017 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem