rodzina

Organizacje członkowskie

Obecni członkowie Koalicji:

 1. Fundacja Przyjaciółka
 2. Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS w Polsce
 3. Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych
 4. Fundacja Rodzin Adopcyjnych
 5. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego “Jedno serce”
 6. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina
 7. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 8. Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce”
 9. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Złotowie
 10. Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania sieroctwu społecznemu i wspierania rodzinnych form opieki nad dzieckiem „RODZINA”
 11. Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”
 12. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych SChRON
 13. Fundacja Rodzina Plus
 14. Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
 15. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek”
 16. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”
 17. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Elblągu

Od 2014 roku Koalicja należy do Eurochild.

Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą organizacją i instytucją, czy osobą związaną z rodzinną opieką zastępczą, która ma gotowość i może wiele wnieść do tworzenia i usprawniania systemu pomocy dziecku i rodzinie. Formalnie (z prawem głosu) członkami KOALICJI mogą być krajowe i zagraniczne osoby prawne działające nie dla zysku, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które akceptują cele KOALICJI. Tych, których ta formuła nie obejmuje, a z których ogromnej pomocy, wiedzy i wsparcia korzystaliśmy, również zapraszamy do współpracy z głosem doradczym, który będzie dla nas nie tylko bardzo cenny, ale pozwoli na zachowanie dotychczasowych wartości Koalicji, jaką była otwartość.

Pełna treść Statutu (stan na 09.2016 r.)

Broszurka informacyjna do pobraniaZachęcamy do pobrania ulotki informacyjnej Koalicji na temat jej działalności.

Zapisz

Ostatnia modyfikacja: 02.07.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem