rodzina

Poznajmy się

  • Fundacja Przyjaciółka powstała, aby realizować długoletnie programy. W działalności Fundacji najważniejsza jest pomoc na rzecz dzieci, przede wszystkim tych które wychowują się poza własną rodziną, ale również podejmowanie działań wspierających rodziny.

  • Misją Fundacji Oriflame Dzieciom jest propagowanie i dbanie o prawa dziecka. Zadania związane z misją Fundacja realizuje poprzez udzielanie wsparcia w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, wypoczynku, kultury. Działania Fundacji Oriflame Dzieciom promują wartości takie, jak: Solidarność, Szacunek, Współodpowiedzialność.


  • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie prowadzi Ośrodek Adopcyjny, Rodzinne Domy Dziecka i Specjalistyczną Poradnię Rodzinną.

  • Fundacja Rodzin Adopcyjnych działa na rzecz najmłodszych osieroconych dzieci oraz rodzin, które tworzą zastępcze środowisko rodzinne – adopcyjnych i zastępczych. Nasze motto:
    „Rodzina jest szansą dla wielu dzieci jej pozbawionych. Pracujemy po to, by każde znalazło swój dom rodzinny.”


  • Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” zrzesza rodziców zastępczych i inne osoby dobrej woli, którym leży na sercu rozwój rodzinnych form opieki zastępczej. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, dzięki opiece rodzin zastępczych i domów rodzinnych mają większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodzinny i szczęśliwe życie.


  • Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce działa na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i zagrożonych jej utratą oraz prowadzi działania rzecznicze. Jest częścią międzynarodowej organizacji Kinderdorf International.

Ostatnia modyfikacja: 16.02.2017 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem