Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

„Kongres Rodzicielstwa Zastępczego – Dziecko jest najważniejsze” to coroczna konferencja poświęcona rodzinnej pieczy zastępczej. W czasie Kongresów, które odbywają się w maju lub czerwcu, wyróżniamy samorządy, które starają się dobrze realizować zapisy obowiązującego prawa. Podczas Kongresu przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje Krzyże Zasługi zasłużonym rodzicom zastępczym związanych z organizacjami członkowskimi Koalicji. Dbamy także o dzielenie się najlepszą wiedzą zapraszając prelegentów z kraju i z zagranicy.

Close