Formularz zgłoszeniowy na Kongres

Ta strona wymaga zalogowania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je klikając poniżej.
Zaloguj się by wysłać zgłoszenie
W przypadku błędnego wypełnienia zgłoszenia lub nieotrzymania e-maila z potwierdzeniem (sprawdzić, czy nie wpadł do SPAMu) prosimy nie wypełniać zgłoszenia ponownie tylko skontaktować się z nami pod adresem: koalicjaroz@gmail.com. Poprawimy dane lub potwierdzimy zgłoszenie.
Pola zawierające w opisach symbol * należy koniecznie wypełnić lub zaakceptować
Login: *
E-mail: *
Telefon:
Imię: *
Nazwisko: *
Województwo: *
Jaka jest twoja rola w pieczy zastępczej? *
Inna, jaka?
Organizacja członkowska Koalicji (wybierz z rozwijanej listy poniżej jeśli jesteś jej członkiem):
Warunki konferencji:
Zaznacz pola poniżej by zaakceptować warunki *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na przesyłanie ofert marketingowych Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (opcjonalna)
Faktura:
Czy potrzebujesz rachunku? *
Informacje o danych do rachunku (jeśli wybrano opcję powyżej):
Nazwa nabywcy:
Adres nabywcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres nabywcy (kod pocztowy):
Adres nabywcy (miasto):
NIP nabywcy: (bez kresek, 10 cyfr)
Dane odbiorcy (wypełnić jeśli inne niż Nabywca):
Nazwa odbiorcy:
Adres odbiorcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres odbiorcy (kod pocztowy):
Adres odbiorcy (miasto):
Zaloguj się by wysłać zgłoszenie
Close