rodzina

Polecamy

 

Kiedy jesteś rodzicem zastępczym

Broszurka informacyjna do pobraniaKiedy jesteś rodzicem zastępczym /stan prawny do roku 2010 włącznie/

Jeżeli ukończyłeś szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i uzyskałeś kwalifikacje, to być może właśnie oczekujesz na postanowienie sądu opiekuńczego, który ma ustanowić Cię rodziną zastępczą.

O ustanowieniu rodziny zastępczej decyduje sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, na pisemny wniosek rodziny (rodzina może być wskazana przez odpowiednie centrum pomocy rodzinie).

Rodzina zastępcza, jest formą ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych dziecka, w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a inne środki pomocy dziecku i jego rodzinie są nieskuteczne.

Sytuację dziecka w rodzinie najbardziej pogarszają występujące w niej zjawiska patologiczne. Rodzice mogą porzucić swoje dziecko lub nie opiekują się nim z powodu złego funkcjonowania rodziny.

Pobierz broszurkę informacyjną …->

Ostatnia modyfikacja: 27.01.2012 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem