rodzina

Polecamy

 

Interpretacje Ustawy

Odpowiedź na pismo z dnia 10 grudnia 2012 r.
(pismo z dnia 16 listopada 2012 r.)

Przebywanie w pieczy zastępczej osoby, która osiągnęła pełnoletność.


Odpowiedź na pismo z dnia 5 marca 2013 r.
(pismo z dnia 27 marca 2013 r.)

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (RZ, RDDz) oraz Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.


Ostatnia modyfikacja: 27.09.2013 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem