rodzina

Polecamy

 

Programy Koalicji

Wśród wielu prowadzonych przez nas dotąd działań, na szczególną uwagę zasługują:

  • Rodzice zastępczy – miłość prawdziwa. Prawo dziecka do wychowania w rodzinie – doświadczenia polskie i wzory europejskie – konferencja w Parlamencie z udziałem i pod patronatem małżonki Prezydenta RP Marii Kaczyńskiej, Marszałka Sejmu oraz wszystkich ugrupowań parlamentarnych;
  • Deinstytucjonalizacja i przekształcenie usług na rzecz dzieci – szkolenie dla pracowników socjalnych prowadzone przez Prof. Kevina Browne;
  • „Dorośli są nadzwyczajni” – badanie potrzeb rodziców zastępczych – projekt dla m.st. Warszawy;
  • Debata o nowelizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Biurze Rzecznika Praw Dziecka z udziałem Ministrów i przedstawicieli Parlamentu;

Ostatnia modyfikacja: 02.12.2014 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem