rodzina

Dobre praktyki

Koalicja przygotowała publikację, w której staraliśmy się pokazać dobre praktyki z zakresu realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przede wszystkim w obszarze rodzinnej opieki zastępczej.

Znalazły się w niej przykłady lokalnych działań miast na prawach powiatu i powiatów ziemskich. Niektóre rozwiązania są starsze niż sama ustawa, a ich wdrażanie i ewaluacja pozwoliły na wyciąganie wniosków i udoskonalanie przyjętych rozwiązań. Część powiatów, które podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami, już została doceniona przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej poprzez wręczenie wyróżnień podczas Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego w 2015 roku, pozostali to niewątpliwie kandydaci do wyróżnień w roku 2016. Wierzymy, że są także inni, do których jeszcze nie udało nam się dotrzeć, godni pokazania i wyróżnienia. Zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi dobrymi doświadczeniami. Zależy nam, aby pokazywać rozwiązania, które mogą być inspiracją dla innych samorządów. W publikacji znalazły się przykłady powiatów, w których funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej pełni Centrum Pomocy Rodzinie, oraz takie, które to zadanie zleciły. Wiele samorządów podzieliło się swoimi doświadczeniami ze współpracy z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi, z realizacji działań promujących i wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci powierzane pieczy.

Publikacja ta powstała w ramach realizacji projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie” współfinansowanego z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Jest to kontynuacja działań, które Koalicja prowadzi od 2005 roku. Staramy się monitorować zarówno tworzenie i zmiany obowiązującego prawa, jak i jego praktyczną realizację. Mamy świadomość, że to od lokalnych działań i prowadzonej w samorządach polityki społecznej zależy faktyczny los dzieci powierzanych pieczy zastępczej. Z dużym niepokojem przyjmujemy informacje zarówno o braku kandydatów na rodziców zastępczych, jak i o powierzaniu, szczególnie młodszych dzieci, pod opiekę instytucji. Wierzymy, że dzielenie się doświadczeniem z realizacji obowiązujących przepisów i podejmowanych działań może pozytywnie wpłynąć na powierzanie dzieci, przede wszystkim pod opiekę rodzin, podnoszenie kompetencji rodziców zastępczych, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci i stabilność ich umieszczenia.

Dwunastoletnie doświadczenie działania Koalicji pokazuje nam, że tylko dobra współpraca lokalnych osób, instytucji i organizacji może przynieść wymierne i długofalowe korzyści, a kluczową rolę odgrywa wzajemny szacunek, dobra i otwarta komunikacja oraz poczucie, że wszystkim podejmowanym działaniom przyświeca wspólny cel.

Mam nadzieję, że publikacja przyczyni się do tego. To dzięki wizji i odwadze możemy zmienić rzeczywistość.

Ostatnia modyfikacja: 06.04.2016 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem