rodzina

Raport

Na podstawie zebranych przez Koalicję danych ilościowych i jakościowych został przygotowany „Raport z oceny realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. W raporcie wykorzystano dane zebrane na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 215 powiatów, które zostały uzupełnione o 197 ankiet.

Raport zawiera zarówno analizę tych danych, jak i rekomendacje Koalicji oraz podsumowanie porad prawnych udzielanych w ramach projektu.

Ostatnia modyfikacja: 06.04.2016 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem