rodzina

Wyróżnienia dla powiatów

Po raz pierwszy w czasie Kongresu zostały wyróżnione powiaty: bialski, legionowski, turecki, wejherowski i miasta: Gdańsk, Gdynia, Kielce, Radom, Rybnik. Dokładają one starań w rozwój rodzinnych form opieki zastępczej. Troską nagrodzonych Organizatorów i samorządów jest realizacja prawa dziecka do wychowania w rodzinie.

Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich – Rudolf Borusiewicz gratulując nagrodzonym powiatom, zadeklarował, że Związek będzie popularyzował dorobek wypracowany w trakcie tego działania. Jego zdaniem dorobek ten jest olbrzymi i warto, żeby będąc bogatszym o tę wiedzę jeszcze lepiej funkcjonować jutro i każdego kolejnego dnia mając na uwadze dobro najbardziej potrzebujących, czyli dzieci.

Pani Barbara Gębala – zastępca przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, gratulując wyróżnionym powiatom, podziękowała im za trud we wkładaną pracę i zaznaczyła że stanowią wzór do naśladowania dla pozostałych.

Ostatnia modyfikacja: 28.01.2016 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem