rodzina

Wzór Powiatowego Programu

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ – WZÓR

Wzór Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej został przygotowany po gruntownej analizie kilkudziesięciu programów z miast na prawach powiatów i powiatów ziemskich.

Analiza była dokonywana na podstawie przygotowanych zagadnień oraz tabeli sporządzonej przez dr Izabelę Rybkę, która wzięła także udział w konsultowaniu ostatecznej wersji wzoru programu. Te narzędzia pozwoliły na rzetelny i ujednolicony wgląd zarówno w formę poszczególnych programów, jak i ich założenia i treść. Dokonując przeglądu programów, opierano się na ocenie zagadnień przekrojowych, takich np. jak: spójność treści zawartych w programie czy jego użyteczność, oraz zagadnień szczegółowych, które m.in. obejmowały przegląd powiązania programu z innymi dokumentami strategicznymi, diagnozę stanu rozwoju pieczy zastępczej, część planistyczną, zarządzanie czy dostępność dokumentów. W przygotowywaniu wzoru wykorzystane zostały również informacje pozyskane w wyniku wywiadów grupowych i indywidualnych przeprowadzonych w wybranych powiatach.

Zaproponowany wzór został skonstruowany w taki sposób, aby odpowiadać zarówno na potrzeby dużych miast, jak i mniejszych powiatów. Staraliśmy się zwrócić uwagę na to, że przygotowanie rzetelnego programu wymaga solidnej analizy danych dotyczących powiatu, posiadanych zasobów, również finansowych, oraz rozważenia wniosków z ewaluacji poprzedniego programu i mierzenia efektywności podejmowanych działań.

Mamy nadzieję, że wzór ten pomoże w przygotowywaniu Powiatowych Programów Rozwoju Pieczy Zastępczej, które w sposób praktyczny przyczynią się do realizacji polityki społecznej powiatu.

Zadanie to wykonał zespół złożony z członków Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w składzie: Mirosław Chrapkowski, Jadwiga Jagieło, Beata Kulig, Agnieszka Kwaśniewska, Joanna Luberadzka-Gruca, Ewa Piotrowska, Gerard Wilczek, Lidia Wojciechowska, Edyta Wojtasińska.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez Koalicję wzoru, który mogą Państwo pobrać bezpłatnie, modyfikować i wykorzystywać przy pisaniu własnych programów.

Program przygotowany w ramach projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie” realizowanego i współfinansowanego z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Ostatnia modyfikacja: 06.04.2016 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem