rodzina

Obóz Terapeutyczny TBRI

BEZPŁATNY OBÓZ TERAPEUTYCZNY

dla całych rodzin zastępczych i adopcyjnych
opiekujących się dziećmi w wieku 5-13 lat

TBRI – Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu – Praca z dziećmi w oparciu o więź

Beskid Śląski, 12-22 sierpnia 2018 r.

DLACZEGO WARTO?

 • Jako rodzina weźmiecie udział w pierwszym w Polsce obozie terapeutycznym w oparciu o metodę opracowaną w Karyn Purvis Insitute of Child Development przy wydziale psychologii the Texas Christian University.
 • Poznacie tę metodę jako jedna z pierwszych rodzin w Polsce. Przekonacie się jak skutecznie można pokonywać trudne zachowania dzieci.
 • Spędzicie 10 dni w górach!

CO OFERUJEMY?

 • Udział w bezpłatnym obozie terapeutycznym metodą TBRI® w Wiśle w terminie 12 – 22 sierpnia 2018 r.
 • Zajęcia terapeutyczne, fizyczne i plastyczne dla dzieci.
 • Wykwalifikowanego wolontariusza dla każdego dziecka.
 • Podniesienie własnych kompetencji – szkolenie rodziców.
 • Pracę z Zespołem Trenerów Koalicji.
 • Opiekę psychologa podczas całego obozu.

CZYM JEST TBRI®?

Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 • Wypełnij formularz rekrutacyjny do dnia 15 lipca;
 • Wyślij go e-mailem na adres: biuro@koalicja.org z tytułem: OBÓZ TBRI®;
 • W kolejnym kroku rekrutacji możecie zostać poproszeni o wypełnienie innych dokumentów kwalifikacyjnych;

W obozie terapeutycznym weźmie udział 18 dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z ich rodzicami zastępczymi. Wskazane jest aby w obozie wzięli udział wszyscy członkowie rodziny zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe. Dzieci te zazwyczaj trudno adaptują się w nowym środowisku, zachowują się używając starych strategii, które umożliwiały im przetrwanie.

KIM JESTEŚMY?

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej to pozarządowa organizacja parasolowa, która działa od 2004 roku. Skupia lokalne stowarzyszenia, założone przez rodziców zastępczych, ale także większe organizacje działające w skali ogólnopolskiej. W chwili obecnej Koalicja liczy 20 organizacji członkowskich. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizuje działania rzecznicze i badawcze w zakresie pieczy zastępczej, prowadzi Zespół Trenerów Koalicji, który szkoli rodziców zastępczych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli, pracowników systemu wsparcia dziecka i rodziny. Szkolenia ta ogniskują się wokół pracy z dziećmi z doświadczeniem traumy, zaburzeniami więzi, wypalenia zawodowego rodziców zastępczych oraz innych osób wspierających dziecko i rodzinę. Od 2013 roku organizuje corocznie Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Jest członkiem międzynarodowej organizacji parasolowej Eurochild. Obóz organizujemy we współpracy z Fundacją ING Dzieciom

Pobierz Formularz rekrutacyjny TUTAJ

Dane kontaktowe:
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
E–mail: biuro@koalicja.org
Strona internetowa: http://www.koalicja.org

Ostatnia modyfikacja: 12.07.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem