rodzina

Wolontariusze do dzieci

18 PRZYJACIÓŁ dla DZIECI
z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka
POSZUKIWANYCH!

WOLONTARIAT, Beskid Śląski, 430 m n.p.m. i pomoc dla dzieci!
Spędź dwa tygodnie sierpnia w górach z dziećmi i równocześnie
poznaj nową w Polsce o metodę TBRI®!

DLACZEGO WARTO?

 • Weźmiesz udział w pierwszym w Polsce obozie terapeutycznym w oparciu o metodę opracowaną w Karyn Purvis Insitute of Child Development przy wydziale psychologii the Texas Christian University.
 • Poznasz tą metodę jako jedna z pierwszych osób w Polsce. Przekonasz się jak skutecznie można pokonywać trudne zachowania dzieci.
 • Spędzisz dwa tygodnie w górach jako przyjaciel jednego, konkretnego dziecka.
 • Na czas obozu staniesz się członkiem zespołu pracującego z dziećmi z trudnych miejsc.

CO OFERUJEMY?

 • Udział w bezpłatnym szkoleniu z metody TBRI®.
 • Podniesienie własnych kompetencji.
 • Bezpłatny pobyt na obozie w Wiśle w terminie 12 – 23 sierpnia 2018 roku.
 • Zwrot kosztów dojazdu na obóz.
 • Umowę wolontariacką (w tym ubezpieczenie NNW).
 • Udział w grupie rozwojowej razem ze „swoim” dzieckiem.
 • Spędzenie czasu „wolnego” ze swoim dzieckiem i jego rodzicami (wycieczki, gry i zabawy).
 • Certyfikat wolontariusza na pierwszym polskim obozie TBRI®.

CZYM JEST TBRI®?

Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

KOGO SZUKAMY?

 • Studentów lub studentek co najmniej 2 roku psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub pokrewnych kierunków (w drugiej kolejności wszystkich innych dorosłych osób, które są zainteresowane tą metodą i gotowe bezpłatnie zaangażować się w pomoc).
 • Osób, które lubią dzieci, są cierpliwe i empatyczne.
 • Osób odpowiedzialnych, na które można liczyć, które są otwarte i gotowe na nawiązanie z dziećmi i ich zastępczymi rodzicami relacji opartej o przyjaźń i wzajemny szacunek.
 • Osób, które bezpłatnie podarują dzieciom i ich opiekunom kilkanaście dni wakacji.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 • Wypełnij formularz rekrutacyjny do dnia 22 czerwca;
 • Wyślij go e-mailem na adres: biuro@koalicja.org z tytułem : wolontariat TBRI®;
 • W wyznaczonym terminie weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej;
 • Pamiętaj, że jeszcze w czerwcu odbędzie się obowiązkowe, bezpłatne, dwudniowe szkolenie dla wolontariuszy;

W obozie terapeutycznym weźmie udział 18 dzieci, które wychowują się w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka wraz z ich rodzicami zastępczymi. Dzieci te przed umieszczeniem doznały wielu krzywd, przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej, był jej ofiarą lub świadkiem. Część z nich doświadczyła głodu, czy była narażona na innego typu zaniedbania. Niektóre z nich mają diagnozę z zakresu FASD – płodowy zespół alkoholowy. Zazwyczaj trudno adaptują się w nowym środowisku, zachowują się używając starych strategii, które umożliwiały im przetrwanie.

KIM JESTEŚMY?

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej to pozarządowa organizacja parasolowa, która działa od 2004 roku. Skupia lokalne stowarzyszenia, założone przez rodziców zastępczych, ale także większe organizacje działające w skali ogólnopolskiej. W chwili obecnej Koalicja liczy 20 organizacji członkowskich. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizuje działania rzecznicze i badawcze w zakresie pieczy zastępczej, prowadzi Zespół Trenerów Koalicji, który szkoli rodziców zastępczych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli, pracowników systemu wsparcia dziecka i rodziny. Szkolenia ta ogniskują się wokół pracy z dziećmi z doświadczeniem traumy, zaburzeniami więzi, wypalenia zawodowego rodziców zastępczych oraz innych osób wspierających dziecko i rodzinę. Od 2013 roku organizuje corocznie Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Jest członkiem międzynarodowej organizacji parasolowej Eurochild. Obóz organizujemy we współpracy z Fundacją ING Dzieciom

Materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=FWScSJKjn1A

Pobierz Formularz rekrutacyjny TUTAJ

Dane kontaktowe:
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
E–mail: biuro@koalicja.org
Strona internetowa: http://www.koalicja.org

Ostatnia modyfikacja: 19.06.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem