rodzina

Polecamy

 

Strefa Młodych

Jesteśmy grupą młodych ludzi w wieku 15-25 lat, którzy chcą aktywnie współpracować z Koalicją na Rzecz Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Nasza Misją jest propagowanie Rodzicielstwa Zastępczego wśród młodzieży, realizowanie Prawa Dziecka do wychowania w rodzinie oraz uświadomienie społeczeństwa, czym jest Rodzicielstwo Zastępcze. Nasze cele to „burzenie mitów”, uświadamianie ludzi o potrzebach dziecka i najlepszych formach pomocy, podnoszenie standardów Rodzinnej Opieki Zastępczej w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.


Ostatnia modyfikacja: 24.03.2014 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem