rodzina

Polecamy

 

Szkolenia

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleń przygotowanych przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Działamy od 2004 roku, jesteśmy grupą praktyków z całej Polski, którzy reprezentują lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe.

Pobierz plik z ofertą szkoleń TUTAJ

W roku 2013 we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje opracowaliśmy Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym wydany przez Rzecznika Praw Dziecka. Podjęliśmy również decyzję o stworzeniu zespołu trenerów i podjęciu działań na rzecz podwyższania kompetencji koordynatorów, pracowników centrów pomocy rodzinie i domów dziecka, a przede wszystkim rodziców zastępczych. Chcemy dążyć do zapewnienia powierzonym dzieciom stabilnego, bezpiecznego środowiska, kompetentnie odpowiadającego na ich specyficzne potrzeby.

Oferowane przez nas szkolenia opierają się o wiedzę merytoryczną Institute for Human Services z Columbus w Ohio, uzupełnioną polskim doświadczeniem.
Trenerów Koalicji szkolili JAYNE E. SCHOOLER z mężem Davidem i BETSY KEEFER SMALLEY.

Wszyscy trenerzy Koalicji posiadają certyfikaty ukończenia szkół trenerskich i pracują pod superwizją. Szkolenia poddawane są systematycznej ewaluacji.
Szkolenia są odpłatne. Każde szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Dokładne informacje znajdą Państwo w załączonej ofercie.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że treści przekazywane w czasie szkoleń w istotny sposób pomagają rodzicom zastępczym i pracownikom placówek w opiece nad dziećmi oraz wpływają korzystnie na lepsze zrozumienie przez profesjonalistów jak skutecznie wspierać dzieci i rodziców zastępczych.

Zapraszamy w podróż do kompetencji – tematyka szkoleń:

1. Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą;

Cel szkolenia to poznanie przez uczestników:

  • podstawowych elementów opieki uwzględniających wiedzę o traumie
  • wpływu złożonej traumy rozwojowej na rozwój dziecka i całe jego życie;
  • mechanizmów radzenia sobie z zachowaniami dziecka, będącymi efektem doświadczeń traumatycznych i złożonej traumy rozwojowej;
  • Identyfikacja nowych strategii, technik i kompetencji w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą;

2. Rozwinięcie tematu pracy z dziećmi po traumie: Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie;

Cele szkolenia:

  • Identyfikacja sposobów radzenia sobie; mocnych stron i czynników, które sprzyjają pozytywnemu przystosowaniu u nastolatków z historią traumy;
  • Poznanie nowych strategii, technik i umiejętności pozwalających na wsparcie nastolatków po traumie;

3. Rozumienie i budowanie przywiązania;

4. Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci;

5. Jak rozwija Cię rodzina zastępcza – wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę;

6. Praca grupowa z dziećmi w opiece zastępczej -wychowanie w oparciu o zaufanie;

Nasi trenerzy są także przygotowani do prowadzenia grup wsparcia i szkoleń z zakresu umiejętności psychospołecznych m.in komunikacji i współpracy.

Pobierz plik z ofertą szkoleń TUTAJ

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@koalicja.org

Ostatnia modyfikacja: 22.11.2017 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem