rodzina

Samookaleczenia u nastolatków

17 – 18 maja 2018 – SZKOLENIE DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Temat szkolenia: Praca z nastolatkami dokonującymi samookaleczeń

Kliknij i przejdź do formularza zgłoszeniowego

Celem tego szkolenia jest poprawa rozumienia najważniejszych zagadnień związanych z samookaleczaniem, wyjaśnienie, dlaczego ludzie dokonują uszkodzeń własnego ciała, i omówienie sposobów przeciwdziałania autoagresji. Szkolenie traktuje samookaleczanie jako (w pewnym stopniu) skuteczną strategię radzenia sobie, którą dużo łatwiej zacząć niż przestać stosować. Zastanowimy się, w jaki sposób rozmaite służby przyczyniają się do trudności w walce z tym problemem, i przyjrzymy się związkowi między samookaleczaniem a zachowaniami samobójczymi. Poszukamy odpowiedzi na ważne pytania: jak najlepiej zarządzać ryzykiem? Jak zapewnić bezpieczeństwo młodym ludziom z problemem samookaleczania? Jak eliminować czynniki wyzwalające? Jak skutecznie interweniować, aby przerwać cykl autoagresji? Omówimy elastyczne, adaptacyjne umiejętności w pracy z młodzieżą dokonującą samouszkodzeń oraz sposoby kształtowania mniej destrukcyjnych sposobów radzenia sobie.

Samookaleczanie jest zagadnieniem trudnym emocjonalnie, dlatego niektóre treści szkolenia mogą się okazać przykre/stresujące

Prowadzący: Chris Taylor

Chris Taylor od niemal 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami z przywiązaniem, udzielając również wsparcia rodzinom zastępczym i adopcyjnym. Obecnie jest niezależnym autorem i konsultantem oraz wykładowcą w programie Therapeutic Childcare Degree na Uniwersytecie Wrexham Glyndwr. Jego książki ukazują się nakładem wydawnictwa Jessica Kingsley Publishers. Pierwsza z nich jest dostępna w Polsce (Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży). Występował na międzynarodowych i krajowych konferencjach dotyczących zdrowia psychicznego, samookaleczania, przywiązania, mentalizowania i pracy terapeutycznej. Poza tytułem magistra psychologii uzyskał dyplomy w dziedzinie rozwoju dziecka, terapii poznawczo-behawioralnej i poradnictwa psychologicznego.


Koszt szkolenia:
Członkowie zwykli koalicji: 250 zł,
Członkowie wspierający koalicji: 375 zł,
Pozostali uczestnicy: 499 zł

Jest limitowana liczba miejsc dla członków Koalicji – maksymalnie 10 miejsc.

Ilość godzin: 16
Ilość osób: 30

Ostatnia modyfikacja: 16.04.2018 r.

W przypadku błędnego wypełnienia zgłoszenia lub nieotrzymania e-maila z potwierdzeniem (sprawdzić, czy nie wpadł do SPAMu) prosimy nie wypełniać zgłoszenia ponownie tylko skontaktować się z nami pod adresem: szkolenie@koalicja.org. Poprawimy dane lub potwierdzimy zgłoszenie.
Pola zawierające w opisach symbol * należy koniecznie wypełnić lub zaakceptować.
Imię: *
Nazwisko: *
Numer PESEL: * (11 cyfr)
E-mail: *
Telefon:
Jaka jest twoja rola w pieczy zastępczej? *
Inna, jaka?
Czy jesteś członkiem organizacji zrzeszonej w Koalicji? *
Udział w szkoleniu wiąże się z kosztami. W przypadku członków organizacji zrzeszonych w Koalicji koszt wynosi odpowiednio:
  • 350 zł dla członków organizacji zwykłych,
  • 525 zł dla członków organizacji wspierających,
  • 699 zł dla osób spoza Koalicji.
Koalicja zastrzega sobie prawo weryfikacji tej informacji.

Organizacja członkowska Koalicji (wybierz z rozwijanej listy poniżej):
Szkolenie: "Praca z nastolatkami dokonującymi samookaleczeń"
Wybierz opcję płatności: *
Wybierz rodzaj menu: *
Warunki szkolenia:
Zaznacz pola obok by zaakceptować warunki *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na przesyłanie ofert marketingowych Koalicji (opcjonalna)
Faktura:
Czy potrzebujesz rachunku? *
Informacje o danych do rachunku (jeśli wybrano opcję powyżej):
Nazwa nabywcy:
Adres nabywcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres nabywcy (kod pocztowy):
Adres nabywcy (miasto):
NIP nabywcy: (bez kresek, 10 cyfr)
Dane odbiorcy (wypełnić jeśli inne niż Nabywca):
Nazwa odbiorcy:
Adres odbiorcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres odbiorcy (kod pocztowy):
Adres odbiorcy (miasto):
Wyślij zgłoszenie
Wpisz wynik działania 15+sześć=? * (zabezpieczenie antyspamowe)

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem