rodzina

Od dnia 6 marca 2015 szkolenia można zgłaszać i generować zaświadczenia z nich poprzez poniższy formularz. By go używać musisz mieć uprawnienia Trenera Koalicji i posiadać hasło. W celu otrzymania hasła skontaktuj się z lucasalfa@tlen.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOLEŃ I GENERATOR ZAŚWIADCZEŃ ZE SZKOLEŃ
Wybierz temat szkolenia: Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą

Rozumienie i budowanie przywiązania

Dyscyplina w Rodzinie Zastępczej. Jak kierować własnym zachowaniem by móc wpływać na zachowanie dzieci

Jak rozwija Cię Rodzina Zastępcza - wpływ rodzicielstwa zastępczego na rodzinę

Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie?

Praca grupowa z dziećmi w opiece zastępczej. Wychowanie w oparciu o zaufanie

Wklej lub wpisz imiona i nazwiska uczestników.
Każde w oddzielnej linii.
Imię i nazwisko trenera nr 1
Hasło trenera nr 1
Imię i nazwisko trenera nr 2
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia
Miejscowość szkolenia
Informacja o dofinansowaniu szkolenia z dotacji
(jeżeli jest wymagana)
Plik z logotypem partnera
(jeżeli jest wymagany)
Po uzupełnieniu lub zmianie danych naciśnij przycisk obok w celu weryfikacji poprawności

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem