rodzina

Zgłoszenie na szkolenie

PRACA Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI PRZYWIĄZANIA

Dwudniowe szkolenie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych
23 i 24 XI 2017 r., godz. 9:00 – 17:00

Lokalizacja – „Centrum Okopowa”, ul. Okopowa 55, Warszawa

Wychowanie dzieci z zaburzeniami przywiązania wymaga sprawowania opieki  w sposób terapeutyczny.

  • Dzień pierwszy. Poznamy wymagania specjalnej aranżacji otoczenia dziecka i szczególnej relacji z opiekunem, aby zapewnić dziecku bezpieczną bazę i wesprzeć proces zdrowienia.
  • Dzień drugi. Omówimy trudne zachowania (np. konflikty, złość) i dowiemy się, jak na nie reagować. Uczestnicy są proszeni o przygotowanie i przyniesienie ze sobą krótkich opisów konkretnych trudności, jakie napotykają w życiu z dziećmi.

Celem szkolenia jest wypracowanie rozwiązań, które, zastosowane w życiu codziennym rodziny, będą odpowiadały na szczególne potrzeby dzieci z zaburzeniami przywiązania.

Zachęcamy uczestników, aby przed szkoleniem zapoznali się z książką Chrisa Taylora „Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne).

Koszt szkolenia:
Członkowie zwykli koalicji: 250 zł,
Członkowie wspierający koalicji: 375 zł,
Pozostali uczestnicy: 500 zł


PRACA Z DZIEĆMI Z ZABURZENIAMI PRZYWIĄZANIA

Szkolenie dla profesjonalistów czynnie pracujących z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi
22 XI 2017 r., godz. 9:00 – 17:00

„Lokalizacja – Centrum Okopowa”, ul. Okopowa 55, Warszawa

Szkolenie prowadzone przez Chrisa Taylora, prelegenta IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.

Celem szkolenia jest omówienie koncepcji pracy z rodzinami wychowującymi dzieci z zaburzeniami przywiązania

  • Krótka prezentacja szkolenia dla opiekunów dzieci z zaburzeniami przywiązania.
  • Terapia czy oddziaływanie terapeutyczne?  Wspieranie rodziców (opiekunów), którzy są najważniejszym zasobem dziecka .
  • Mentalizacja, wpływ stylu przywiązania u rodziców na wychowanie, analiza relacji rodzic-dziecko, rodzic-specjalista, specjalista-dziecko i radzenie sobie z napięciami w tych relacjach.
  • Superwizja rodziców w paradygmacie przywiązania  – reakcje rodziców na traumę dzieci i rodzaj potrzebnego wsparcia.
  • Ocena skuteczności interwencji i analiza wyników pracy z dzieckiem.

Zachęcamy uczestników, aby przed warsztatem zapoznali się z książką Chrisa Taylora „Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne).

Koszt szkolenia:
Członkowie zwykli koalicji: 250 zł,
Członkowie wspierający koalicji: 375 zł,
Pozostali uczestnicy: 500 zł

Ważne: Jeśli nie otrzymasz na e-mail potwierdzenia wysłania zgłoszenia koniecznie sprawdź folder SPAM w swojej poczcie. Jeśli tam także go nie będzie, napisz do nas na adres lukasz.sadkowski@koalicja.org. Potwierdzimy, czy zgłoszenie dotarło.

Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. Pierwszeństwo dla członków Koalicji do dnia 5 listopada 2017 r.

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić
Dane osobowe
* Imię:
* Nazwisko:
* Nr Pesel:
* E-mail:
Telefon:
* Jaka jest twoja rola w pieczy zastępczej?

Inna, jaka?
Organizacja członkowska Koalicji
Wybierz szkolenie:
Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania
Koszt szkolenia:
Wybierz rodzaj menu:
Faktura za szkolenie:
Czy potrzebujesz faktury?  Chcę dostać fakturę VAT
Dane do faktury:
(jeśli wybrano opcję wyżej)
Nazwa nabywcy
Adres nabywcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres nabywcy (kod pocztowy):
Adres nabywcy (miasto):
NIP nabywcy:
(bez kresek, 10 cyfr)
Dane odbiorcy:
(wypełnić jeśli inne niż Nabywca)
Nazwa odbiorcy
Adres odbiorcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres odbiorcy (kod pocztowy):
Adres odbiorcy (miasto):
NIP odbiorcy:
(bez kresek, 10 cyfr)
Akceptacje
* Przyjmuję do wiadomości, że udział w szkoleniu jest płatny.

* Rozumiem, że wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w szkoleniu. Informację o kwalifikacji otrzymam osobnym e-mailem wraz z fakturą proforma.

* Rozumiem, że końcową fakturę VAT otrzymam dopiero podczas szkolenia.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej z siedzibą przy ul. Wiejskiej 19, 00-480 Warszawa w celu organizacji kongresu, a także innych wydarzeń edukacyjnych Koalicji. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo wycofania niniejszej zgody.

Wpisz obok wynik działania:
(zabezpieczenie antyspamowe)
9+siedem=? 

Ostatnia modyfikacja: 12.04.2018 r.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa;

www.koalicja.org, biuro@koalicja.org,
KRS:
0000378972, NIP: 7010292605, REGON: 142888395

Konto bankowe: 93 1600 1462 1837 0593 1000 0001

Jesteśmy członkiem