Szkolenie TBRI

TBRI – Trust-Based Relational Intervention®

Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu

UWAGA! Nabór uczestników szkolenia został zakończony!

Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu (TBRI®) to holistyczne podejście, które jest interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań. To oparta na wynikach badań naukowych oraz na wiedzy o traumie metoda interwencji opracowana z myślą o dzieciach z trudnych miejsc – dzieciach, które doświadczyły krzywdzenia, przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian środowiska opiekuńczego. Jednak jej zasady odnoszą się do wszystkich dzieci. TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie powiązanych zasad: łączenia, wzmacniania i korygowania.

Prowadzący: Trenerzy Zespołu Koalicji

Szkolenie jest bezpłatne, realizowane w ramach projektu TBRI – Teraz Będziemy Razem – Inaczej dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie przeznaczone dla rodziców zastępczych i specjalistów pracujących z dziećmi w pieczy zastępczej

Organizator zapewnia materiały, nocleg, wyżywienie oraz przerwy kawowe.

Pierwszeństwo w rekrutacji na szkolenia dla:

  • członków Koalicji,
  • rodzin, które nie zakwalifikowały się na obóz terapeutyczny TBRI,
  • specjalistów pracujących z dziećmi, które uczestniczyły w obozie terapeutycznym TBRI

Ilość godzin: 18 godzin dydaktycznych
Ilość osób: 75 (50 w Warszawie i 25 w Wodzisławiu Śląskim)

Ostatnia modyfikacja: 15.10.2018 r.

Close